Algemene voorwaarden

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de internet actie “Say It With Clipper” die wordt georganiseerd door Clipper Teas, onderdeel van Wessanen Benelux, gevestigd te Amsterdam-Zuidoost aan de Hoogoorddreef 5.

Artikel 1 Algemeen

 • Iedereen in Nederland, met de leeftijd van 18 jaar of ouder, is gerechtigd van deze Applicatie gebruik te maken.
 • Indien je jonger bent dan 18 jaar, dien je toestemming te hebben van je wettelijke vertegenwoordiger om gebruik te maken van de Applicatie.
 • Medewerkers van Wessanen of Wessanen Benelux kunnen ook gebruik maken van deze Applicatie.
 • Door deelname aan deze actie wordt de deelnemer geacht op de hoogte te zijn van de actievoorwaarden en verklaart de deelnemer zich akkoord met de actievoorwaarden.
 • Wessanen behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, zonder voorafgaande mededeling hiervan. Door de Applicatie te blijven gebruiken nadat dergelijke wijzigingen hebben plaatsgevonden, accepteer je de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden.
 • Zodra op de website wordt aangegeven dat de voorraad op is, worden er geen aanvragen meer in behandeling genomen.

Artikel 2 Gegevens

 • De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de correcte invoering van de gevraagde gegevens. Onvolledige of onjuiste aanmeldingen en/of antwoorden kunnen niet in behandeling worden genomen.
 • Om mee te doen aan de Applicatie en hierover met je te kunnen communiceren, kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld je naam, e-mailadres, mobiele telefoonnummer en/of NAW-gegevens).
 • De persoonsgegevens die je ons verstrekt kunnen door Wessanen Benelux ook voor andere doeleinden worden gebruikt.
 • Deelname is alleen mogelijk door consumenten woonachtig in Nederland.
 • Deelnemers ontvangen een e-mail met de bevestiging van deelname.

Artikel 3 Privacy

 • De persoonsgegevens worden verwerkt voor de afwikkeling van deze actie. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens ook worden gebruikt om de deelnemer te informeren over toekomstige acties van Clipper Teas of aan te melden voor een Clipper Teas nieuwsbrief, mits de deelnemer daarvoor apart toestemming heeft verleend (opt-in).
 • De verkregen persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet worden verkocht of verstrekt aan derden, tenzij de deelnemer daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
 • De deelnemer is er van op de hoogte dat de gegevens die van de deelnemer zijn verkregen voor de goede afwikkeling van de actie.
 • Tijdens je bezoek aan de Applicatie kunnen onder andere gegevens van jou of je computer opgeslagen worden door middel van zogeheten cookies. Deze cookies kunnen onder andere vaststellen welke browser (zowel type als versie) je gebruikt. Indien gewenst, kun je de cookiesfunctie uitschakelen. Echter, het uitschakelen kan mogelijk het gebruik of de gebruiksvriendelijkheid van de Applicatie of je internetbrowser (negatief) beïnvloeden.
 • De door jou verstrekte persoons- en computergegevens worden te allen tijde vertrouwelijk en met zorgvuldigheid behandeld. Wessanen Benelux zal geen persoonsgegevens aan derden die geen onderdeel zijn van Wessanen verkopen, doorgeven en/of ter beschikking stellen.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

 • De organisator en de door hen ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk tegenover de deelnemer voor schade voortvloeiend uit deze actie en/of daarmee samenhangende (rechts)handelingen.
 • De organisator aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van of niet kunnen gebruiken van de actiesite of daaraan gelieerde sites.
 • Voor zover de organisator aansprakelijk is, is zij niet aansprakelijk voor indirecte schade (waaronder gevolgschade en gemiste besparingen).
 • Bovengenoemde beperking van de aansprakelijkheid is niet van toepassing als er aan de zijde van de organisator sprake is van opzet of grove nalatigheid.

Artikel 5 Betalingen en verzending van de gepersonaliseerde hulzen (en pakje)

 • Het pakket dat je opgestuurd krijgt bevat afhangend van wat een deelnemer kiest:
  a. Een personaliseerde huls, of;
  b. Een personaliseerde huls + theeverpakking incl. 20 theezakjes van de smaak die een deelnemer in het begin kiest in cadeauverpakking.
 • De stuksprijs van een gepersonaliseerde huls is €2.95 inclusief verzendkosten, verpakking en btw. De stuksprijs van een gepersonaliseerde huls, een pakje thee en een cadeauverpakking is €9.95 inclusief verzendkosten, verpakking en BTW.
 • Wanneer een deelnemer vóór 12.00 uur besteld wordt het dezelfde dag verstuurd, uitsluitend nadat de betaling en transactie zijn voltooid.
 • Betalingen kunnen uitsluitend worden gedaan iDEAL.
 • De gepersonaliseerde verpakkingen worden alleen geleverd binnen Nederland.
 • Vanwege de mogelijkheid om te personaliseren kunnen bestellingen kunnen niet worden geretourneerd.

Artikel 6 Contact

 • Als je vragen of opmerkingen hebt over de Applicatie of over de betalingen, neem dan contact met ons op:

  Telefoonnummer: +31 (0)20 3 122 122

  E-mail: info@clipper-teas.nl

Artikel 7 Slotbepalingen

 • De organisator is te allen tijde bevoegd de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.
 • De organisator is te allen tijde bevoegd de actie tussentijds, zonder aankondiging en zonder opgaaf van reden, stop te zetten of te wijzigen.
 • De organisator is te allen tijde bevoegd om deelnames die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.
 • Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.